Κατασκευή
Κατασκευή Λυοφιλιωτών και ειδικών θαλάμων. Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών για κενό, πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα κλπ Λυοφιλιωτές Ψύξη - Απόψυξη Ασβεστόμετρο Φούρνοι υψηλής πίεσης, Λοιπές κατασκευές

 

Εισαγωγή
Εισαγωγή οργάνων , χημικών και αναλωσίμων για τον εξοπλισμό Βιομηχανικών μονάδων, εργαστηρίων έρευνας και ποιοτικού ελέγχου.

Εργαστηριακά Βιομηχανικά Πεδίου Χημικά Αναλώσιμα

banner banner