Κατασκευή
Κατασκευή Λυοφιλιωτών και ειδικών θαλάμων.
Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών για κενό, πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα κλπ

Λυοφιλιωτές
Ψύξη - Απόψυξη
Ασβεστόμετρο
Φούρνοι υψηλής πίεσης
Λοιπές κατασκευές

Εισαγωγή
Εισαγωγή οργάνων , χημικών και αναλωσίμων
για τον εξοπλισμό Βιομηχανικών μονάδων, εργαστηρίων έρευνας και ποιοτικού ελέγχου.

Εργαστηριακά
Βιομηχανικά
Πεδίου
Χημικά
Αναλώσιμα

Specialoffer

Κατηγορία
Είδος

banner banner